^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

157407
DzisiajDzisiaj18
WczorajWczoraj126
W tym tygodniuW tym tygodniu849
W tym miesiącuW tym miesiącu3730
Od początkuOd początku157407

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu:

Godziny

Działania dzieci

6:30 - 8:15

ZACZYNAMY I DO NOWEJ PRZYGODY ZAPRASZAMY

 

Schodzenie się dzieci, zabawy samorzutne, gry i zabawy dowolne dzieci wg pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozmowy swobodne z dziećmi, grupowe zabawy integrujące, ćwiczenia poranne. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych

 8:00-13:00

 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

8:15 – 8.20

Wyrabianie nawyków higienicznych związanych z samoobsługą dziecka. Przygotowanie do śniadania.

 

Zabawy integracyjne organizowane przez nauczyciela, ćwiczenia poranne. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcję, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci.

 

8:20 – 9.00

ŚNIADANIE TO TEŻ WAŻNE ZADANIE

 

kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, rozwijanie czynności samoobsługowych, umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków oraz odpowiedniego zachowania się przy stole.

 

Śniadanie(gr. IV i III godzina 8.20, gr I i II godzina 8.40)

 

9:15 - 10:30

WSPÓLNIE ODKRYWAMY -  KOMPETENCJE KLUCZOWE NABYWAMY

 

zorganizowane zajęcia dydaktyczne z całą grupą według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zawierającego treści programowe, ukierunkowane na harmonijny, wszechstronny rozwój dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb  i możliwości w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych podstawy programowej

10:30 - 11:45

TWÓRCZO DZIAŁAMY - INTELIGENCJE WIELORAKIE WCIĄŻ ROZWIJAMY,

 

W zależności od pogody,dowolna aktywność dzieci w salach  lub na powietrzu, zabawy konstrukcyjne i manipulacyjne, spacery i wycieczki - tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społecznej  i kulturowej

11:45 - 12:00

Wyrabianie nawyków higienicznych związanych z samoobsługą dziecka. Przygotowanie do obiadu

12:00 - 13:10

O ENERGIĘ DBAMY I OBIAD ZJADAMY

 

rozwijanie samoobsługi, umiejętności  kulturalnego spożywania posiłków oraz właściwego zachowania się przy stole, poszerzanie doświadczeń żywieniowych dzieci.

Obiad (gr I godzina 12.00, gr II i IV  godzina 12.30, gr III godzina 12.50)

 

12.50- 13.00

Rozchodzenie się dzieci zapisanych na 5 godzin

13.00 - 14.15

 

ODPOCZYWAMY, BO O HARMONIJNY ROZWÓJ DBAMY

 

Dzieci starsze- czas relaksu – czytanie dzieciom, słuchanie muzyki, zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia wyciszające. Praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowanie dzieci, zajęcia specjalistyczne, w dni pogodne zabawy na powietrzu

 

Dzieci młodszegr I – leżakowanie, (od godziny 12.45 do 14.15)

 

14.15 - 15.00

O PODWIECZORKU NIE ZAPOMINAMY I WCIĄŻ ENERGIĄ TRYSKAMY

 

Podwieczorek (gr II i IV godzina 14.15, gr III godzina 14.30, gr I godzina 14.45)

 

15:00 - 17:00

ZANIM SIĘ POŻEGNAMY, JESZCZE WSPÓLNIE DZIAŁAMY

 

Zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi – zajęcia wyrównawcze, zabawy wg zainteresowań dzieci, oddziaływania nauczyciela utrwalające i wzbogacające indywidualny rozwój dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy na powietrzu

 

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach