^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Licznik odwiedzin

61034
DzisiajDzisiaj17
WczorajWczoraj48
W tym tygodniuW tym tygodniu297
W tym miesiącuW tym miesiącu1303
Od początkuOd początku61034

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze gr IV

 

 

Grupa IV „Pracowite Pszczółki”,

czerwiec,  tydzień I, Temat: Dziecięce przyjaźnie

czerwiec,  tydzień II, Temat: Na naszym podwórku

czerwiec,  tydzień III, Temat: Nadchodzi lato

czerwiec,  tydzień IV, Temat: Wkrótce wakacje

 

·         Poznawanie świata

ü  nazywanie ludzi róż­nych ras, określanie miejsc ich zamieszka­nia, warunków klima­tycznych, w jakich żyją

ü  poznawanie zwycza­jów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)

ü   zwracanie uwagi na za­bawy dzieci z różnych regionów świata.

·         Poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy

ü  dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej.

·         Elementarna nauka czytania

ü  czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.

·         Rozwijanie intuicji geometrycznej

ü  określanie podstawowych cech różniących poszczególne figury

·         Uświadomienie niebez­pieczeństw wynikających z nieprzestrzegania za­kazów

ü  poznawanie sytuacji zagrażających bezpie­czeństwu: bawienie się
w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; rozmawianie

z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie infor­macji na temat rodziny), odchodzenia z nimi; jedzenie nieznanych ro­ślin, brudnych owoców; zbliżanie się do niezna­nych zwierząt, zwłasz­cza psów

ü  bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.

ü  przestrzeganie odpo­wiedniego zachowania się podczas burzy, hu­raganu

·         Dbałość o higienę

ü   przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.

·         Poznajemy przyrodę

ü   obserwowanie, w spo­sób bezpośredni i po­średni, zmian zacho­dzących w przyrodzie w wybranych środowi­skach (np. w lesie, na łące).

·         kontakt z techniką

ü  Środki transportu – poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

 

Prawo dziecka realizowane w m-cu listopadzie:

,,MAM PRAWO MIEĆ PRZYJACIELA- UDZIAŁ W OBCHODACH ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA''

 

Copyright © 2015. Przedszkole Samorządowe w Kobierzycach